Giỏ hàng của bạn

Số sản phẩm: 0

Thành tiền: 0

Xem giỏ hàng

Thống kê

Đang online 13
Hôm nay 32
Hôm qua 94
Trong tuần 126
Trong tháng 1,230
Tổng cộng 46,339

hàng có sẵn, môi trường vi sinh, hóa chất vi sinh, neogen, sifin, dohler

07-03-2016

Hàng có sẵn, môi trường vi sinh giá rẽ, hóa chất vi sinh giá rẽ, hóa chất, môi trường nuôi cấy mô, hóa chất,môi trường vi sinh thủy sản, beer, neogen vietnam, sifin vietnam, dohler vietnam, distributor

Hàng có sẵn, môi trường vi sinh giá rẽ, hóa chất vi sinh giá rẽ

STT CODE TÊN HÀNG HÃNG ĐVT ĐƠN GIÁ
1 7100A Tryptic Soy Agar 500g Neogen - USA EACH         800,000
2 7101A Mueller Hinton Agar 500g Neogen - USA EACH      1,100,000
3 7102A MacConkey Agar 500g Neogen - USA EACH         930,000
4 7103A Eosin Methylene Blue Agar, Levine 500g Neogen - USA EACH      1,040,000
5 7104A GC Agar 500gm Neogen - USA EACH         820,000
6 7105A Letheen Broth Base 500g Neogen - USA EACH      1,340,000
7 7110A Cooked Meat Medium 500g Neogen - USA EACH      3,200,000
8 7112A Baird Parker Agar 500g Neogen - USA EACH      2,310,000
9 7113A Bismuth Sulfite Agar 500g Neogen - USA EACH      1,530,000
10 7115A Brain-Heart Infusion Agar 500g Neogen - USA EACH      1,720,000
11 7116A Brain-Heart Infusion Broth 500g Neogen - USA EACH      1,320,000
12 7117A Brilliant Green Agar 500g Neogen - USA EACH      1,300,000
13 7118A Letheen Agar Base 500g Neogen - USA EACH      1,500,000
14 7119A Brilliant Green Bile Broth 2% 500g Neogen - USA EACH      1,000,000
15 7120A Brucella Agar - 500g Neogen - USA EACH      1,420,000
16 7121A Brucella Broth - 500g Neogen - USA EACH      1,160,000
17 7122A CLED Agar 500g Neogen - USA EACH      1,370,000
18 7123A Casman Medium Base 500g Neogen - USA EACH      1,500,000
19 7125A Columbia Blood Agar Base - 500g Neogen - USA EACH      1,050,000
20 7126A Columbia CNA Agar 500g Neogen - USA EACH      1,320,000
21 7127A Columbia Broth - 500g Neogen - USA EACH      1,150,000
22 7129A DNase Test Agar 500g Neogen - USA EACH      1,320,000
23 7130A Deoxycholate Agar - 500g Neogen - USA EACH      1,300,000
24 7133A Bile Esculin Azide Agar - 500g Neogen - USA EACH      1,850,000
25 7134A Eosin Methylene Blue Agar (Holt, Harris & Teague) 500g Neogen - USA EACH      1,000,000
26 7137A Fluid Thioglycollate Medium 500g Neogen - USA EACH         820,000
27 7138A Hektoen Enteric Agar 500g Neogen - USA EACH      1,800,000
28 7140A Kligler Iron Agar - 500g Neogen - USA EACH      1,140,000
29 7141A Lactose Broth 500g Neogen - USA EACH         800,000
30 7142A Lauryl Sulfate Broth 500g Neogen - USA EACH         760,000
31 7143A Mannitol Salt Agar - 500g Neogen - USA EACH         650,000
32 7145A Nutrient Agar 500g Neogen - USA EACH      1,320,000
33 7146A Nutrient Broth 500g Neogen - USA EACH      1,240,000
34 7147A Phenylethanol Agar - 500g Neogen - USA EACH      1,200,000
35 7148A Phenol Red Broth Base - 500g Neogen - USA EACH         920,000
36 7149A Potato Dextrose Agar 500g Neogen - USA EACH      1,180,000
37 7150A Sabouraud Dextrose Agar 500g Neogen - USA EACH         760,000
38 7152A Salmonella Shigella Agar 500g Neogen - USA EACH      1,200,000
39 7153A Schaedler Agar 500g Neogen - USA EACH      1,500,000
40 7154A Schaedler Broth 500g Neogen - USA EACH      1,300,000
41 7155A Selenite Broth - 500g Neogen - USA EACH         900,000
42 7156A Simmons Citrate Agar 500g Neogen - USA EACH      1,200,000
43 7157A Standard Methods Agar 500g Neogen - USA EACH      1,050,000
44 7160A Thioglycollate Medium w/o Indicator 500g Neogen - USA EACH      1,340,000
45 7161A Todd Hewitt Broth 500g Neogen - USA EACH      1,280,000
46 7162A Triple Sugar Iron Agar 500g Neogen - USA EACH         870,000
47 7163A Tryptic Soy Agar w/Lecithin & Tween 80 - 500g Neogen - USA EACH      1,000,000
48 7164A Tryptic Soy Broth 500g Neogen - USA EACH         550,000
49 7165A Violet Red Bile Agar 500g Neogen - USA EACH         940,000
50 7166A XLD Agar 500g Neogen - USA EACH      1,370,000
51 7167A Tryptic Soy Broth, Modified with Acid Digest of Casein 500G Neogen - USA EACH      1,100,000
52 7173A Littman Agar 500g Neogen - USA EACH      1,450,000
53 7176A Agar, Bacteriological 500g Neogen - USA EACH      1,850,000
54 7181A Peptic Digest of Animal Tissue (PepA) 500g Neogen - USA EACH      1,100,000
55 7184A Yeast Extract 500g Neogen - USA EACH         920,000
56 7185A MacConkey Broth - 500g Neogen - USA EACH      1,100,000
57 7186A Deoxycholate Citrate Agar 500g Neogen - USA EACH      1,400,000
58 7187A Tergitol Agar 500g (TTC 7) Neogen - USA EACH      1,540,000
59 7190A M-Green Yeast and Fungi Broth 500g Neogen - USA EACH      1,000,000
60 7191A BIGGY Agar 500g Neogen - USA EACH      1,800,000
61 7195A Hemoglobin Powder 500g Neogen - USA EACH         820,000
62 7201A Gelatin Type 1 500G Neogen - USA EACH         600,000
63 7203A Dextrose (Glucose) 500g Neogen - USA EACH         400,000
64 7204A Sabouraud Dextrose Agar, Emmons 500g Neogen - USA EACH      1,200,000
65 7205A Fungisel Agar 500g Neogen - USA EACH      2,650,000
66 7206A EC Medium 500g Neogen - USA EACH         850,000
67 7207A Vogel and Johnson Agar 500g Neogen - USA EACH      1,400,000
68 7210A TCBS Agar 500g Neogen - USA EACH      1,200,000
69 7211A Lysine Iron Agar 500g Neogen - USA EACH      1,520,000
70 7213A LB Agar, Miller - 500g Neogen - USA EACH         870,000
71 7216A Oxbile (Oxgall) - 500g Neogen - USA EACH      2,100,000
72 7218A GN Broth (Hajna) - 500g Neogen - USA EACH      1,100,000
73 7219A TAT Broth - 500g Neogen - USA EACH      1,180,000
74 7221A SIM Medium - 500g Neogen - USA EACH      1,050,000
75 7222A Cetrimide Agar 500g Neogen - USA EACH      1,500,000
76 7226A Urea Agar Base 500g Neogen - USA EACH      1,000,000
77 7228A Beef Extract Powder 500g Neogen - USA EACH      1,200,000
78 7230A Bile Salts Mixture #3 - 500g Neogen - USA EACH      3,680,000
79 7231A Lactose 500g Neogen - USA EACH         440,000
80 7232A Wilkins-Chalgren Agar 500g Neogen - USA EACH      1,530,000
81 7233A Wilkins-Chalgren Broth - 500g Neogen - USA EACH      1,300,000
82 7234A Lactobacillus Selective Agar Base 500g Neogen - USA EACH      1,450,000
83 7236A MacConkey Agar w/o Crystal Violet 500g Neogen - USA EACH      1,100,000
84 7236A MR-VP Broth 500g Neogen - USA EACH         870,000
85 7241A Tetrathionate Broth Base 500g Neogen - USA EACH         660,000
86 7242A Tryptone Glucose Extract Agar 500g Neogen - USA EACH      1,400,000
87 7244A  Middlebrook 7H11 Agar 500g Neogen - USA EACH      1,150,000
88 7245A Lowenstein-Jensen Medium 500g Neogen - USA EACH      1,200,000
89 7247A Motility Test Agar - 500g Neogen - USA EACH      1,400,000
90 7249A Bile Esculin Agar 500g Neogen - USA EACH      1,600,000
91 7257A Yersina Selective Agar - 500g Neogen - USA EACH      1,500,000
92 7262A Brain Heart Infusion Solids 500g Neogen - USA EACH      1,400,000
93 7265A Dermatophyte Test Medium 500g Neogen - USA EACH      3,200,000
94 7266A Blood Agar Base No. 2 - 500g Neogen - USA EACH      1,300,000
95 7268A Blood Agar Base , Improved 500g Neogen - USA EACH      1,000,000
96 7277A Mitis Salivarius Agar - 500g Neogen - USA EACH      1,500,000
97 7278A Tryptose Phosphate Broth 500g Neogen - USA EACH         680,000
98 7279A LB Broth, Miller - 500g Neogen - USA EACH         590,000
99 7281A 2xYT Medium - 500g Neogen - USA EACH         720,000
100 7282A Tryptose Blood Agar Base 500g Neogen - USA EACH      1,200,000
101 7283A Selenite Cystine Broth 500g Neogen - USA EACH      1,000,000
102 7286A Nutrient Agar 1.5% - 500g Neogen - USA EACH      1,300,000
103 7289A LB Agar, Lennox - 500g Neogen - USA EACH         970,000
104 7290A LB Broth, Lennox - 500g Neogen - USA EACH         600,000
105 7296A M Broth 500g Neogen - USA EACH      1,300,000
106 7299A Brilliant Green Agar w/Sulfapyridine 500g Neogen - USA EACH      1,100,000
107 7300A Lauryl Sulfate Broth w/ MUG 500g Neogen - USA EACH      2,500,000
108 7302A APT Agar 500g Neogen - USA EACH      1,200,000
109 7306A Sabouraud Dextrose Agar w/Chloram. 500g Neogen - USA EACH      1,100,000
110 7307A Legionella Agar - 500g Neogen - USA EACH      2,400,000
111 7309A Mycological Agar 500g Neogen - USA EACH      1,300,000
112 7310A Brilliant Green Agar w/Sulfadiazine 500g Neogen - USA EACH      1,400,000
113 7315A Azide Dextrose Broth - 500g Neogen - USA EACH         900,000
114 7320A MacConkey Agar w/ Sorbitol - 500g Neogen - USA EACH         900,000
115 7324A Lauryl Tryptose Broth 500g Neogen - USA EACH         800,000
116 7329A Pseudomonas Isolation Agar - 500g Neogen - USA EACH      1,700,000
117 7336A Beta-SSA Agar 500g Neogen - USA EACH      1,200,000
118 7338A Dextrose Tryptone Broth - 500g Neogen - USA EACH         840,000
119 7340A Dextrose Tryptone Agar 500g Neogen - USA EACH      1,100,000
120 7341A Malt Extract - 500g Neogen - USA EACH      1,100,000
121 7347A Tryptose Agar - 500g Neogen - USA EACH      1,600,000
122 7349A Tomato Juice Agar 500g Neogen - USA EACH      2,900,000
123 7350A Corn Meal Agar 500g Neogen - USA EACH      2,000,000
124 7351A Tryptone 500g Neogen - USA EACH         780,000
125 7352A Skim Milk 500g Neogen - USA EACH         420,000
126 7359A Violet Red Bile Agar w/MUG 500g Neogen - USA EACH      2,430,000
127 7361A EC Medium w/MUG 500g Neogen - USA EACH      2,430,000
128 7363A YM Broth - 500g Neogen - USA EACH      1,100,000
129 7365A Peptone Water 500g Neogen - USA EACH         800,000
130 7367A Tryptose Broth - 500g Neogen - USA EACH         870,000
131 7357A D/E Neutralizing Agar - 500g Neogen - USA EACH      1,490,000
132 7358A MacConkey Agar w/o CV & Salt 500g Neogen - USA EACH      1,100,000
133 7380A Phosphate Buffer, pH 7.2 - 500 g Neogen - USA EACH         760,000
134 7385A Clostridium Difficile Agar 500g Neogen - USA EACH      1,700,000
135 7389A MIO Medium - 500g Neogen - USA EACH      1,320,000
136 7390A R2A Agar - 500g Neogen - USA EACH      1,300,000
137 7391A MacConkey Agar, CS 500g Neogen - USA EACH         850,000
138 7392A Sabouraud Dextrose Agar w/ Lecithin & Tween 80 500g Neogen - USA EACH         900,000
139 7396A m-FC Broth - 500 g Neogen - USA EACH      1,300,000
140 7397A m FC Agar - 500g Neogen - USA EACH      1,300,000
141 7398A Listeria Enrichment Broth 500g Neogen - USA EACH         900,000
142 7405A Selective Strep Agar, Modified #2 500g Neogen - USA EACH      1,490,000
143 7406A Lactobacilli MRS Broth - 500g Neogen - USA EACH      1,050,000
144 7409A UVM Modified Listeria Enrichment Broth 500g Neogen - USA EACH      1,050,000
148 7419A Mycobiotic Agar 500g Neogen - USA EACH      3,200,000
149 7420A MRSA Agar Base - 500g Neogen - USA EACH      1,000,000
150 7421A mTEC Agar 500g Neogen - USA EACH      1,400,000
151 7425A Violet Red Bile Glucose Agar 500g Neogen - USA EACH      1,100,000
152 7428A Oxford Listeria Agar 500g Neogen - USA EACH      1,670,000
153 7442A Bacillus Cereus Agar Base - 500g Neogen - USA EACH      1,000,000
154 7443A Campy Selective Agar Base - 500g Neogen - USA EACH      1,050,000
155 7451A m-TGE Broth 500g Neogen - USA EACH      1,500,000
156 7456A Malt Agar 500g Neogen - USA EACH      1,200,000
157 7458A Pseudomonas Cepacia Agar 500g Neogen - USA EACH      1,300,000
158 7465A Lactalbumin Hydrolysate 500g Neogen - USA EACH         980,000
159 7471A Nutrient Gelatin 500g Neogen - USA EACH      1,000,000
160 7485A PPLO Broth w/o CV 500g Neogen - USA EACH      1,400,000
161 7488A W-L Nutrient Medium - 500g Neogen - USA EACH      1,200,000
162 7495A Letheen Agar Base, Modified 500g Neogen - USA EACH      1,200,000
163 7496A Letheen Broth Base, Modifed - 500g Neogen - USA EACH      1,480,000
164 7500A Presence Absence Broth - 500g Neogen - USA EACH         900,000
165 7502A Fraser Broth Base 500g Neogen - USA EACH      1,000,000
166 7506A EC Medium, Modified 500g Neogen - USA EACH         900,000
167 7510A Universal Preenrichment Broth - 500g Neogen - USA EACH         750,000
168 7511A Rappaport-Vassiliadis (MSRV) Medium Semisolid Modified, 500g Neogen - USA EACH      1,550,000
169 7512A Rappaport-Vassiliadis R10 Broth 500g Neogen - USA EACH      1,100,000
170 7517A XLT4 Agar - 500g Neogen - USA EACH      1,750,000
171 7520A HC Agar Base - 500g Neogen - USA EACH         850,000
172 7525A YM Agar 500g Neogen - USA EACH      1,430,000
173 7526A Campylobacter Enrichment Broth (Bolton's) - 500g Neogen - USA EACH      1,430,000
174 7527A Campy Blood Free Select. Med (CCDA) 500g Neogen - USA EACH         970,000
175 7531A Fastidious Anaerobe Agar 500g Neogen - USA EACH      1,050,000
176 7532A Potato Infusion Agar 500g Neogen - USA EACH      2,400,000
177 7543A Lactobacilli MRS Agar 500g Neogen - USA EACH      1,100,000
178 7544A m-Enterococcus Agar 500g Neogen - USA EACH      1,200,000
179 7558A Agar, Select 500g Neogen - USA EACH      2,000,000
180 7562A D/E Neutralizing Broth - 500g Neogen - USA EACH      1,000,000
181 7574A Universal Beer Agar 500g Neogen - USA EACH      1,530,000
182 7579A Buffered Listeria Enrichment Broth 500g Neogen - USA EACH         800,000
183 7585A Potato Dextrose Broth - 500g Neogen - USA EACH      1,000,000
184 7586A Charcoal Agar 500g Neogen - USA EACH      2,050,000
185 7587A Orange Serum Agar Base 500g Neogen - USA EACH      1,750,000
186 7591A DRBC Agar 500g Neogen - USA EACH      1,250,000
187 7592A Dichloran Glycerol (DG-18) Agar Base - 500g Neogen - USA EACH      1,100,000
188 7601A A-1 Medium 500g Neogen - USA EACH      1,100,000
189 7603A EE Broth Mossel 500g Neogen - USA EACH      1,600,000
190 7610A KF Streptococcus Agar 500g Neogen - USA EACH      1,750,000
191 7617A Sabouraud Dextrose Broth - 500G Neogen - USA EACH         900,000
192 7619A Agar, Technical 500g Neogen - USA EACH      1,430,000
193 7626A Fraser Broth 500g Neogen - USA EACH         930,000
194 7654A Tryptic Soy Blood Agar Base No. 2 500g Neogen - USA EACH         900,000
195 7655A OGYE Agar Base 500g Neogen - USA EACH         900,000
196 7656A Demi-Fraser Broth Base 500g Neogen - USA EACH         880,000
197 7658A Maximum Recovery Diluent 500g ( Salt peptone ) Neogen - USA EACH         700,000
198 7664A Rose Bengal Chloramphenicol Agar 500g Neogen - USA EACH      1,600,000
199 7669A PALCAM Agar 500g Neogen - USA EACH      1,300,000
200 7670A PALCAM Broth 500g Neogen - USA EACH      1,200,000
201 7675A Buffered Listeria Enrichmant Broth Base 500g Neogen - USA EACH         650,000
202 7680A Peptone S, Ultrafiltered 500g Neogen - USA EACH      1,624,000
203 7688A Cetrimide Agar (Agar Medium N) - 500 gm Neogen - USA EACH      1,720,000
204 7689A Casein Digest - 500gm Neogen - USA EACH      1,750,000
205 7690A m-HPC Agar-500g Neogen - USA EACH      1,180,000
  7692A Tryptone Bile X-Glucuronide (TBX) Medium - 500g Neogen - USA EACH      7,000,000
206 7693A Tryptose - 500 gm Neogen - USA EACH      1,800,000
207 7694A Tryptic Soy Broth, Modified with Novobiocin - 500gm Neogen - USA EACH      1,200,000
208 7700A EC Medium, Modified w/Novobiocin - 500 gm Neogen - USA EACH      1,200,000
209 7703A Milk Plate Count Agar - 500g Neogen - USA EACH      1,300,000
210 7704A DC Medium with BCIG 500g Neogen - USA EACH      4,800,000
211 7705A DE Neutralizing Broth with Tween-500g Neogen - USA EACH      1,200,000
212 7707A Yeast Extract Agar 500g Neogen - USA EACH      1,850,000
213 7708A Terrific Broth, Modified - 500g Neogen - USA EACH         900,000
214 7710A Letheen Agar with Tween - 500g Neogen - USA EACH      1,180,000
215 7712A Letheen Broth with Tween, Modified - 500g Neogen - USA EACH      1,700,000
216 7714A Reinforced Clostridal Medium - 500gm Neogen - USA EACH      1,200,000
217 7718A Campy Cefex Agar - 500g Neogen - USA EACH      1,900,000
  7720A AcuChrome Listeria Agar Base ( ALOA ) Neogen - USA EACH      2,400,000
218 7723A m-Endo Broth - 500g Neogen - USA EACH      1,900,000
219 7724A m-Endo Agar - 500g Neogen - USA EACH      2,500,000
220 7728A BCYE Agar Base - 500g Neogen - USA EACH      4,350,000
221 7729A Acutone TSB - 500g Neogen - USA EACH      1,580,000
222 7730A Rappaport-Vassiliadis Salmonella Enrichment Broth -500gm Neogen - USA EACH      1,150,000
223 7731A TSB, Modified w/20mg Novobiocin & Acid Digest Casein - 500gm Neogen - USA EACH      1,500,000
224 7732A Buffered Sodium Chloride Peptone Solution pH 7.0 - 500G Neogen - USA EACH         700,000
225 7733A Acutone Tryptose Phosphate Broth 500G Neogen - USA EACH      1,700,000
226 7734A Columbia Agar 500G Neogen - USA EACH      1,400,000
227 7736A Modified Buffered Peptone Water With Pyruvate 500G Neogen - USA EACH      1,000,000
228 7737A NFL Aseptic Validation Medium 500G Neogen - USA EACH         500,000
229 7738A PPLO Broth w/o CV-MIC 500G Neogen - USA EACH      1,500,000
230 7739A TSB with Ferrous Sulfate 500G Neogen - USA EACH         550,000
231 7740A Tetrathionate Broth Base, Hajna, 500 g Neogen - USA EACH      1,100,000
232 7741A MYP Agar Base 500G Neogen - USA EACH      1,300,000
233 7742A Acutone PPLO Broth w/o CV 500G Neogen - USA EACH      1,750,000
234 7743A TSB, Modified w/8 mg/LNovobiocin & ADC - 500G Neogen - USA EACH      1,500,000
235 9188A Clostridium Perfingens Agar Base - 500g Neogen - USA EACH      1,300,000
236 9189A Pancreatic Digest of Casein 2 (Pep C2) - 500g Neogen - USA EACH         800,000
237 9190A Pancreatic Digest of Gelatin - Pep G2 500G Neogen - USA EACH         800,000
238 9191A Pancreatic Digest of Casein - Pep C3 500G Neogen - USA EACH      1,000,000
239 9212A Brilliant Green Agar (ISO) Neogen - USA EACH 2,500,000
240 9213A Papaic Digest of Soybean Meal 2 (Peptone S 2) 500G Neogen - USA EACH         800,000
241 9221A Muller Kaufmann Tetrathionate Broth Base - 500gm Neogen - USA EACH 1,800,000
242 9222A Pseudomonas Agar Base - 500gm Neogen - USA EACH      1,200,000
243 9262A Buffered Peptone Water (ISO), pH 7.0 Neogen - USA EACH 1,050,000